პორტირება ,,ნიუ ვიჟენი“-ს ქსელში


,,ნიუ ვიჟენი“  ნებისმიერი ფიქსირებული ქსელის აბონენტს აძლევს შესაძლებლობას დაპორტირდეთ ნომრის შეუცვლელად ,,ნიუ ვიჟენი“-ს ქსელში და ისარგებლოს მაღალი ხარისხის მომსახურებით.

პორტირება უფასოა და განხორციელდება განაცხადის შევსებიდან სამი სამუშაო დღის განმავლობაში.

იმისთვის რომ პორტირება განხორციელდეს უნდა შეავსოთ განაცხადი

ფიზიკური პირი

უირიდიული პირი


ხელშეკრულება

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input